خانم پروانه مافی سال تولد : 1336
محل تولد : تهران

سوابق و فعالیت ها :
-فرماندار
-مدیر اجرایی کمیسیون اقتصاد کلان
-دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
-مشاور وزیر آموزش و پرورش
تحصیلات:
-دانشجوی دکتری مدیریت A.B.D(مدیریت حرفه ای کسب و کار)

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,162,195 درصد آراء : 35.82

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال سوم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۴ "خانم پروانه مافی"