آقای محمود صادقی سال تولد : 1341
محل تولد : قم


سوابق و فعالیت ها:
- استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه
- مشاور وزیر و مدیر کل بازرسی پاسخگویی به شکایات وزارت علوم

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- دکتری حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,164,368 درصد آراء : 35.89

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۵ "آقای محمود صادقی"