خانم سیده فاطمه ذوالقدر سال تولد : 1349


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه و تدریس در مدارس

تحصیلات:
- دکتری زبان و ادبیات عرب


حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,155,284 درصد آراء : 35.61

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون فرهنگی سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال دوم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال اول : دبیر اول کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۲ "خانم سیده فاطمه ذوالقدر"