آقای محمدرضا نجفی سال تولد : 1348

سوابق و فعالیت ها:
-مدیر عامل شهر صنعتی کاوه
-منطقه ویژه اقتصادی کاوه
تحصیلات:
-کارشناسی مهندسی صنایع

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,118,119 درصد آراء : 34.46

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۲ "آقای محمدرضا نجفی"