آقای محمد جواد  فتحی سال تولد : 1344
محل تولد : رامهرمز


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه تهران

تحصیلات:
- اتمام لمعتین و حدود 3 سال دروس خارج فقه و اصول
- دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,139,710 درصد آراء : 35.13

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای محمد جواد فتحی"