آقای ولی داداشی سال تولد : 1360
محل تولد : آستارا


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- کارشناسی ارشد الهیات

حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 14,173 درصد آراء : 28.50

عضویت در کمیسیون

سال اول : دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۹ "آقای ولی داداشی"