خانم طیبه سیاوشی شاه عنایتی سال تولد : 1345
محل تولد : شمیرانات


سوابق و فعالیت ها:
- وزارت امور خارجه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,128,370 درصد آراء : 34.78

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۰ "خانم طیبه سیاوشی شاه عنایتی"