آقای نبی  هزارجریبی سال تولد : 1354
محل تولد : گرگان

سوابق و فعالیت ها:
-نائب رییس شورای شهر گرگان
تحصیلات:
-دانشجوی دکتری مدیریت

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد آراء : 78,001 درصد آراء : 46.48

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای نبی هزارجریبی"