آقای علیرضا  ابراهیمی سال تولد : 1355
محل تولد : علی‌آباد کتول

سوابق و فعالیت ها:
- فرهنگی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد

حوزه انتخابیه : گلستان (آزادشهر / رامیان)
تعداد آراء : 27,083 درصد آراء : 27.01

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال سوم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی سال اول : دبیر دوم کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۶ "آقای علیرضا ابراهیمی"