آقای محسن  علی جانی زمانی سال تولد : 1348
محل تولد : شهرری


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
- معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی پژوهشکده سرطان پستان

تحصیلات:
- دکتری پزشکی


حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
تعداد آراء : 1,122,256 درصد آراء : 34.59

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای محسن علی جانی زمانی"