آقای علیرضا رحیمی سال تولد : 1347
محل تولد : اهواز


سوابق و فعالیت ها:
- مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور

تحصیلات:
- مقدمات (تحصیلات حوزوی)
- کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس)
تعداد آراء : 1,114,839 درصد آراء : 34.36

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای علیرضا رحیمی"