آقای عبدالرضا  هاشم زایی سال تولد : 1323
محل تولد : داراب

سوابق و فعالیت ها:
-مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران
تحصیلات:
-کارشناسی مهندسی فیزیک و برق با گرایش قدرت

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,078,817 درصد آراء : 33.25

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای عبدالرضا هاشم زایی"