آقای قاسم میرزایی نیکو سال تولد : 1334
محل تولد : تهران

سوابق و فعالیت ها:
-قائم مقام بازرسی ویژه ریاست جمهوری
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی

حوزه انتخابیه : تهران (دماوند / فیروزکوه)
تعداد آراء : 20,659 درصد آراء : 56.55

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال دوم : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ "آقای قاسم میرزایی نیکو"