آقای شهاب  نادری سال تولد : 1354
محل تولد : ثلاث باباجانی

سوابق و فعالیت ها:
-استاد دانشگاه
-کارمند وزارت اقتصاد
تحصیلات:
-دانشجوی دوره دکتری مدیریت

حوزه انتخابیه : (ثلاث باباجانی / جوانرود / روانسر / پاوه)
تعداد آراء : 32,514 درصد آراء : 27.94

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی