آقای احمد  حمزه سال تولد : 1340
محل تولد : جیرفت


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک

تحصیلات:
- دکتری پزشکی حرفه ای

حوزه انتخابیه : کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کهنوج)
تعداد آراء : 36,955 درصد آراء : 41.43

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای احمد حمزه "