آقای سید مهدی  فرشادان سال تولد : 1353
محل تولد : سنندج


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- مدیر کل حوزه استاندار

تحصیلات:
- دکتری پزشکی


حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 54,472 درصد آراء : 25.67

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات