آقای بهروز  بنیادی سال تولد : 1349
محل تولد : گنبد کاووس


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- عضو هیأت علمی

تحصیلات:
- دکتری
- فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر)
تعداد آراء : 48,660 درصد آراء : 29.99

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای بهروز بنیادی"