آقای مجتبی  ذوالنوری سال تولد : 1342
محل تولد : ملایر


تحصیلات:
- دروس خارج فقه و اصول
- دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی
- کارشناسی ارشد علوم دفاعی
- کارشناسی زبان انگلیسی

حوزه انتخابیه : قم (قم)
تعداد آراء : 168,397 درصد آراء : 37.94

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای مجتبی ذوالنوری"