آقای محمد جواد  جمالی نوبندگان سال تولد : 1342
محل تولد : فسا


سوابق و فعالیت ها:
- پزشک
- رئیس بیمارستان فوق تخصصی نجمیه تهران

تحصیلات:
- دکتری
- متخصص جراحی عمومی

حوزه انتخابیه : فارس (فسا)
تعداد آراء : 44,403 درصد آراء : 43.38

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای محمد جواد جمالی نوبندگان"