آقای علی اکبری سال تولد : 1347


سوابق و فعالیت ها:

- فرماندار شهرستان راز و جرگلان

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان)
تعداد آراء : 103,433 درصد آراء : 39.69

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای علی اکبری"