آقای علی  قربانی سال تولد : 1351
محل تولد : سملقان


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی

تحصیلات:
- دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی


حوزه انتخابیه : خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان)
تعداد آراء : 99,219 درصد آراء : 38.07

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای علی قربانی"