آقای بهرام  پارسایی سال تولد : 1349
محل تولد : خرم‌آباد


سوابق و فعالیت ها:
- دندانپزشک
- عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت فارس

تحصیلات:
- دکتری دندانپزشکی

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 197,419 درصد آراء : 34.72

عضویت در کمیسیون

سال اول : سخنگو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای بهرام پارسایی"