آقای عامر کعبی سال تولد : 1350
محل تولد : آبادان

سوابق و فعالیت ها :
-استاد دانشگاه
تحصیلات:
-دکتری ریاضی کاربردی

حوزه انتخابیه : خوزستان (آبادان)
تعداد آراء : 27,706 درصد آراء : 28.44

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۴ "آقای عامر کعبی"