آقای جواد  کاظم نسب الباجی سال تولد : 1344
محل تولد : اهواز


سوابق و فعالیت ها :

-رییس شورای اسلامی شهرستان اهواز
-امور مجلس و مخابرات

تحصیلات:
-کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 125,198 درصد آراء : 48.26

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۳ "آقای جواد کاظم نسب الباجی"