آقای همایون  یوسفی سال تولد : 1352
محل تولد : مسجد سلیمان

سوابق و فعالیت ها:
-پزشک
-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
-مدیر کل هلال احمر خوزستان

تحصیلات:
-دکتری فوق تخصصی خون و سرطان

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 112,888 درصد آراء : 43.52

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۹ "آقای همایون یوسفی"