آقای علی  ساری سال تولد : 1355
محل تولد : دشت آزادگان


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه
- وزارت نفت

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق قدرت سیستم

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون)
تعداد آراء : 113,351 درصد آراء : 43.69

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۰ "آقای علی ساری"