آقای اصغر  مسعودی سال تولد : 1344

سوابق و فعالیت ها :
-رییس دانشگاه(بین المللی خارج از کشور)
تحصیلات:
-دکتری مدرسی معارف(گرایش قران و متون اسلامی)
-کارشناسی ارشد فلسفه و کلام
-دروس خارج فقه وکلام

حوزه انتخابیه : فارس (استهبان / نی‌ریز)
تعداد آراء : 34,346 درصد آراء : 50.08

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "آقای اصغر مسعودی"