آقای سید محسن  علوی سال تولد : 1359
محل تولد : قم


سوابق و فعالیت ها:
- وکیل پایه یک دادگستری

تحصیلات:
- سطح
- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : فارس (لامرد / مهر)
تعداد آراء : 40,414 درصد آراء : 47.76

عضویت در کمیسیون

سال سوم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای سید محسن علوی"