آقای هدایت الله  خادمی سال تولد : 1338
محل تولد : ایذه


سوابق و فعالیت ها:
- مدیر عامل شرکت حفاری شمال

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (سیالات)

حوزه انتخابیه : خوزستان (ایذه / باغملک)
تعداد آراء : 72,738 درصد آراء : 55.34

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۰ "آقای هدایت الله خادمی"