آقای اقبال  محمدیان سال تولد : 1344
محل تولد : رامهرمز

سوابق و فعالیت ها :
-قائم مقام شهرداری اهواز
-استاد دانشگاه
تحصیلات:
-دکتری مدیریت استراتژیک

حوزه انتخابیه : خوزستان (رامهرمز)
تعداد آراء : 25,455 درصد آراء : 25.67

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۴ "آقای اقبال محمدیان"