آقای مجید  ناصری نژاد سال تولد : 1346
محل تولد : شادگان

سوابق و فعالیت ها:
-قضاوت
تحصیلات:
-اتمام سطوح عالی و شش سال دروس خارج فقه و اصول

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 36,006 درصد آراء : 48.21

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۱ "آقای مجید ناصری نژاد"