آقای محمد نعیم  امینی فرد سال تولد : 1345
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:

- پزشک و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تحصیلات:
- دکتری
- فوق تخصص فلوشیپ قرنیه

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج)
تعداد آراء : 76,555 درصد آراء : 30.58

عضویت در کمیسیون

سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۸ "آقای محمد نعیم امینی فرد"