آقای علی کرد سال تولد : 1345
محل تولد : زاهدان

سوابق و فعالیت ها :
-دبیر آموزش و پرورش
-استاد دانشگاه
-بخشدار
تحصیلات:
-کارشناسی ارشد جغرافیا، برنامه ریزی توریسم

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (خاش)
تعداد آراء : 60,348 درصد آراء : 57.28

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۸ "آقای علی کرد"