آقای محمد باسط  درازهی سال تولد : 1359
محل تولد : سراوان


سوابق و فعالیت ها:
- استاد دانشگاه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی


حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (سراوان / سوران / سیب / مهرستان)
تعداد آراء : 60,347 درصد آراء : 49.40

عضویت در کمیسیون

سال سوم : دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای محمد باسط درازهی"