آقای همایون هاشمی سال تولد : 1345
محل تولد : تکاب

سوابق و فعالیت ها:
-مشاور  وزیر تعاون، کار و اموراجتماعی
-مدیر عامل دارو پخش
-رییس سازمان بهزیستی کشور
تحصیلات:
-دکتری پزشکی


حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب)
تعداد آراء : 61,520 درصد آراء : 34.58

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای همایون هاشمی"