جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
760310  ژرژیک آبرامیان ژرژیک آبرامیان دهم، اصفهان (مسیحیان ارامنه جنوب کشور)
701752  سیدمحمدجواد ابطحی سیدمحمدجواد ابطحی دهم، اصفهان (خمینی شهر)
812265  ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی دهم، اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
968704  علی بختیار علی بختیار دهم، اصفهان (خوانسار / گلپایگان)
968688  ناهید تاج الدین ناهید تاج الدین دهم، اصفهان (اصفهان)
968699  اکبر ترکی اکبر ترکی دهم، اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان)
811959  حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی دهم، اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه)
968702  سیدجواد ساداتی نژاد سیدجواد ساداتی نژاد دهم، اصفهان (آران و بیدگل / کاشان)
761192  احمد سالک کاشانی احمد سالک کاشانی دهم، اصفهان (اصفهان)
968707  زهرا سعیدی مبارکه زهرا سعیدی مبارکه دهم، اصفهان (مبارکه)