جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
701795 محمدرضا تابش محمدرضا تابش دهم، یزد (اردکان)
968498 کمال دهقانی فیروزآبادی کمال دهقانی فیروزآبادی دهم، یزد (تفت / میبد)
968505 محمدرضا صباغیان بافقی محمدرضا صباغیان بافقی دهم، یزد (ابرکوه / بافق / بهاباد / خاتم / مهریز)
968495 سید ابوالفضل موسوی بیوکی سید ابوالفضل موسوی بیوکی دهم، یزد (صدوق / یزد)
814018 محمدصالح جوکار محمدصالح جوکار نهم، یزد (صدوق / یزد)
814027 دخیل عباس زارع زاده مهریزی دخیل عباس زارع زاده مهریزی نهم، یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)
701989 سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نهم، یزد (تفت / میبد)
701777 علی اکبر اولیاء علی اکبر اولیاء هشتم، یزد (صدوق / یزد)
701892 کاظم فرهمند کاظم فرهمند هشتم، یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)
760185 سیدمحمدتقی محصل همدانی سیدمحمدتقی محصل همدانی هفتم، یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز)