جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام و نام خانوادگی آخرین دوره و حوزه انتخابیه
701745 محمد آشوری تازیانی محمد آشوری تازیانی دهم، هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجی‌آباد / خمیر / قشم)
968529 معصومه آقاپور علیشاهی معصومه آقاپور علیشاهی دهم، آذربایجان شرقی (شبستر)
968548 علی ابراهیمی علی ابراهیمی دهم، مرکزی (شازند)
968838 علیرضا ابراهیمی علیرضا ابراهیمی دهم، گلستان (آزادشهر / رامیان)
701752 سیدمحمدجواد ابطحی سیدمحمدجواد ابطحی دهم، اصفهان (خمینی شهر)
812265 ابوالفضل ابوترابی ابوالفضل ابوترابی دهم، اصفهان (تیران و کرون / نجف آباد)
969027 فریدون احمدی فریدون احمدی دهم، زنجان (زنجان / طارم)
813914 قاسم احمدی لاشکی قاسم احمدی لاشکی دهم، مازندران (نوشهر / چالوس)
702021 اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد دهم، نمایندگان اقلیت (زرتشتیان)
701757 سیدعلی ادیانی راد سیدعلی ادیانی راد دهم، مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)