جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17408 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابت 1399/12/02
17404 بسته پیشنهادی درخصوص تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش 1399/12/02
17403 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1399/12/02
17406 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور» 1399/11/28
17402 اظهارنظر کارشناسی درباره: «ادله توجیهی ضرورت الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» 1399/11/28
17400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 10. بهار 1399 1399/11/21
17399 گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار؛ 1. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار 1399/11/19
17396 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (9): آسیب شناسی و تحلیل اسناد آمایش استانی از منظر اقتصادی 1399/11/15
17395 اولویت های سایبری «جو بایدن»، رئیس جمهور جدید آمریکا 1399/11/15
17398 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 66. کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق 1399/11/14