بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 11. دورنمای بازار نفت در سال 2017 و قیمت آن در بودجه برخی کشورها

توضیحات
فایل : 15199.pdf 15199.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بودجه، سبد نفت اوپک، صادرات نفت ایران، عرضه و تقاضای نفت خام، پیش بینی قیمت نفت

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
همکاران خارج از مرکز : آقای میثم پیله فروش /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی عسلی / آقای سید غلامحسین حسن تاش /
ناظر علمی : آقای محمد حسن معادی رودسری / آقای فرید دهقانی / آقای فریدون اسعدی /