بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 21. بخش زیست فناوری

توضیحات
فایل : 15224.pdf 15224.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اعتبارات برنامه ای، بودجه، زیست فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی /
همکاران : خانم سهیلا خردمندنیا / آقای اکبر زین العابدینی /
مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /