بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 15. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات
فایل : 15219.pdf 15219.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : بودجه 1396، فناوری اطلاعات و ارتباطات، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای محمدامین فصیحی / آقای عباس پورخصالیان /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی / آقای محمد حسن معادی رودسری /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /