بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 46. بخش حمل و نقل

توضیحات
فایل : 15245.pdf 15245.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل و نقل، لایحه بودجه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ذبیح اله طلوعی /
ناظر علمی : آقای اصغر معادی رودسری / آقای محسن صمدی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /