بررسی شاخص صادرات محصولات با فناوری بالا در ایران

توضیحات
فایل : 15404.pdf 15404.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دانش بنیان، صادرات، محصولات با فناوری بالا، نرم افزار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مرتضی براتی / آقای اکبر زین العابدینی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم پریسا علیزاده /