اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» (ویرایش پنجم)

توضیحات
فایل : 15300-6.pdf 15300-6.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی