موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها

توضیحات
فایل : 15843.pdf 15843.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : AML، CFT، FSAP، IFRS، تحریم مالی، نظارت بانکی، نظام بانکی، گزارشگری مالی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای سیدعلی روحانی /
تهیه و تدوین : آقای حامد فرهمند معین /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : آقای علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) /