اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (2) و بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران»

توضیحات
فایل : 15856.pdf 15856.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه، مناطق آزاد، نظارت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سامان پناهی /
همکاران : آقای داریوش ابوحمزه /
ناظر علمی : آقای سعید غلامی باغی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /