هوش مصنوعی و قانونگذاری (4) (عصر هوش مصنوعیِ فنلاند) تبدیل فنلاند به یک کشور پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی هدف و توصیه هایی برای اقدامات

توضیحات
فایل : 15881.pdf 15881.pdf
دفاتر :

برچسب ها

فارسی : انقلاب پنجم، تحول اشتغال، تحول بازار کار، فلاند، فناوری نوین، هوش مصنوعی، گزارش آینده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد حسن معادی رودسری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /