بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ترکیه-اندونزی)

توضیحات
فایل : 15969.pdf 15969.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد اندونزی، اقتصاد ترکیه، بحران بانکی، گزیر (رزولوشن)

نقش ها

اشخاص حقوقی : اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری /
تهیه و تدوین : آقای سعید عباسیان / آقای محمد سعید آقا محمدحسین تجریشی /
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی / آقای محمد سلیمانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /
مدیر مطالعه : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
متقاضی : محمدرضا تابش دهم، یزد (اردکان) محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان) محمدحسین حسین زاده بحرینی دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)