دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1397

توضیحات
فایل : 16066.pdf 16066.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : بورس کالا، صنعت پتروشیمی، قیمت گذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم فاطمه میرجلیلی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /